ΜΑΓΝΗΣΙΟ 1 mm
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 1,63 mm
ΚΛΙΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Είναι το ελαφρύτερο των μετάλλων. Έχει το
1/4 του βάρους του ατσαλιού και το 1/3 του
αλουμινίου και η θερμοκρασία βρασμού του
είναι οι 1107 βαθμοί κελσίου.
Είναι το 6ο πιο κοινό στοιχείο του πλανήτη
και έχει αμέτρητες εφαρμογές. Οι προ-
ευαισθητοποιημένες πλάκες μαγνησίου
έφεραν την επανάσταση στον τομέα της
χρυσοτυπίας. Σε αντίθεση με τον τσίγκο που
χρησιμοποιούσαμε μια δεκαετία πρίν, έχει
απόλυτη ακρίβεια στην χάραξη (μέχρι και
1/10 του χιλιοστού.) αλλά και σε κάθε
επανεκτύπωση τα μέτρα παραμένουν
σταθερά, λόγω της μοναδικής του ιδιότητας
να διαστέλλεται ελεγχόμενα και σταθερά με
την θερμοκρασία.
Τα πάχη των προευαισθητοποιημένων
πλακών μαγνησίου που διαθέτουμε είναι
1mm / 1,63mm / 2,5mm / 7mm.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 2,50 mm
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7,00 mm βαθύ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
7,00 mm
ΚΛΙΣΕ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ
2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ
(DOUBLE ETCHING)
Design by Horion70
Improving
          upon perfection....