ΦΟΙΛ 0,94 mm
ΦΟΙΛ 1,70 mm
ΚΛΙΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ

1) Φόιλ 0.94mm ειδικό για εκτύπωση
ετικέτας αλλά και για άλλες εκτυπώσεις σε
κυλινδρικές μηχανές.
2) Νάιλον Print 1.75 ειδικό για
εκτύπωση προσκλητηρίων γάμου - βάφτισης
αλλά και για άλλες εκτυπώσεις σε επίπεδες
μηχανές.
3) Φόιλ 1.70mm μαλακό ειδικό για
εκτύπωση ταινιών συσκευασίας και
μπαλονιών. 
NΑΪΛΟΝ PRINT 1,75 mm
Design by Horion70
Improving
          upon perfection....