ΦΙΛΜ (AΡΝΗΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΑ)
ΦΙΛΜ

MΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50x52cm με
μηχανή τυμπάνου HEIDELBERG.

Τα films που παράγουμε είναι:
OFFSET HIGH RESOLUTION
3.400 dpi, έως 400 lpi
ΚΑΙ NEGATIVE ΥΨΗΛΗΣ
ΑΜΑΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΖΕΣ
Design by Horion70
Improving
          upon perfection....